لیست قیمت پکیج های جامع حرف آخر در جدول زیر با اعمال تخفیف خرید نمایش داده شده اند. جهت خرید این محصولات می توانید با تلفن 09361359482 تماس گرفته و یا به صورت آنلاین خرید و پرداخت نمایید.

جدول لیست قیمت پکیج های جامع دروس
عنوان مدرس تعداد ساعت                     قیمت خرید آنلاین
کتاب ریاضیات پایه استاد عبدالرضا منتظری 40.000 تومان همینک بخرید
بسته طلایی پیشنهادی رشته تجربی با تخفیف ویژه

بسته صفر تا صد طلایی رشته تجربی با تخفیف ویژه

2,479،000 تومان

3,311,000 تومان

همینک بخرید

همینک بخرید

بسته ریاضیات (ریاضی)شامل 10% تخفیف استاد عبدالرضا منتظری 690،000 تومان همینک بخرید 
بسته فیزیک با 10%تخفیف استاد کامیار 729,000 تومان همینک بخرید
بسته کامل شیمی شامل 10% تخفیف دکتر شیروانی 666000 تومان همینک بخرید
دین و زندگی سال سوم استاد یوسفیان پور 65،000 تومان همینک بخرید
دین و زندگی دوم کنکور استاد یوسفیان پور 75.000 تومان همینک بخرید
دین و زندگی پیش ( سال چهارم ) استاد یوسفیان پور 55.000 تومان همینک بخرید
عربی جامع استاد واعظی 230.000 تومان همینک بخرید
نبض زیست

زیست سال سوم

زیست گیاهی

بسته کامل زیست با 10 درصد تخفیف

پک جمع بندی زیست شناسی قسمت اول

پک جمع بندی زیست شناسی قسمت دوم

پک جمع بندی زیست شامل انسانی و جانوری و گیاهی با 10 درصد تخفیف

       استاد شعبانی 290،000 تومان

270,000 تومان

170,000 تومان

783,000 تومان

220,000 تومان

160,000 تومان

495,000 تومان

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

جدول لیست قیمت پکیج های دروس ریاضی – مختص دانش آموزان رشته تجربی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
ریاضی

 (رشته تجربی)

معادلات و نامعادلات استاد منتظری 90,000 تومان همینک بخرید
مثلثات  20,000 تومان همینک بخرید
تابع و نمودارشناسی 160,000 تومان همینک بخرید
حد و پیوستگی 135,000 تومان همینک بخرید
مشتق و کاربرد مشتق 145,000 تومان همینک بخرید
 بسته کامل ریاضی تجربی با 10 درصد تخفیف 495,000 تومان همینک بخرید
ریاضی جامع با 10درصد تخفیف

ریاضیات  جمع بندی50درصد

ریاضیات  جمع بندی30درصد

549,000 تومان

210,000 تومان

140,000 تومان

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

جدول لیست قیمت پکیج های دروس شیمی- مشترک رشته تجربی و ریاضی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
شیمی مجموعه کامل شیمی دوم دکتر شیروانی 150.000 تومان همینک بخرید
شیمی سال سوم 150,000 تومان همینک بخرید
شیمی سال پیش 1 90,000 تومان همینک بخرید
شیمی سال پیش 2

شیمی مسائل کنکور

مفاهیم شیمی سوم و چهارم

مفاهیم شیمی دوم و سوم و چهارم

بسته کامل شیمی جمع بندی با 10 درصد تخفیف

بسته کامل شیمی صفر تا 100 با 10%تخفیف

محاسبات سریع کنکور

100,000 تومان

250,000 تومان

220,000 تومان

290,000 تومان

531,000 تومان

711,000 تومان

50000 تومان

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید
همینک بخرید

همینک بخرید

جدول لیست قیمت پکیج های دروس فیزیک – مشترک رشته تجربی و ریاضی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
فیزیک فیزیک سال اول و دوم استاد کامیار 200,000 تومان همینک بخرید
فیزیک سال سوم الکتریسیته ساکن و خازن

فیزیک سال سوم الکتریسیته جاری ،مغناطیس و القای الکترومغناطیس

70,000  تومان

130000 تومان

خرید آنلاین

خرید آنلاین

سینماتیک

دینامیک

نوسان و موج

100,000 تومان

100،000 تومان

60,000 تومان

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

فیزیک پیش دانشگاهی(2)

فیزیک جمع بندی 1 و 2

150,000 تومان

490,000 تومان

همینک بخرید

همینک بخرید

جدول لیست قیمت پکیج های دروس ریاضی رشته ریاضی فیزیک
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
ریاضی

 (رشته  ریاضی)

معادلات و نامعادلات استاد منتظری 130,000 تومان همینک بخرید
مثلثات  20,000 تومان همینک بخرید
تابع و نمودار شناسی 175,000 تومان همینک بخرید
حد و پیوستگی 150.000 تومان همینک بخرید
مشتق و کاربرد مشتق 160,000 تومان همینک بخرید
هندسه 1 130,000 تومان همینک بخرید
کتاب ریاضیات پایه 40.000 تومان همینک بخرید
جدول لیست قیمت دروس عمومی مشترک بین رشته های ریاضی و تجربی
درس عنوان درس مدرس درس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
زبان انگلیسی کتاب تیک آخر استاد محمودی 20,000 تومان همینک بخرید
زبان جامع کنکور به همراه کتاب تیک آخر و کتاب زبان جامع کنکور استاد محمودی 240,000 تومان همینک بخرید
ادبیات فارسی آرایه های ادبی

(املاء، لغت  و واژگان و قرابت معنایی)

استاد محسن منتظری 70.000   تومان

160.000 تومان

خرید آنلاین

همینک بخرید