جدول لیست قیمت پکیج های جامع دروس
عنوان مدرس تعداد ساعت                     قیمت خرید آنلاین
کتاب ریاضیات پایه استاد عبدالرضا منتظری 40.000 تومان همینک بخرید
بسته ریاضیات (ریاضی)شامل 5% تخفیف استاد عبدالرضا منتظری همینک بخرید 
بسته فیزیک با 5%تخفیف استاد کامیار همینک بخرید
دکتر شیروانی
دین و زندگی سال سوم استاد یوسفیان پور 85،000 تومان همینک بخرید
دین و زندگی دوم کنکور استاد یوسفیان پور 95.000 تومان همینک بخرید
دین و زندگی پیش ( سال چهارم ) استاد یوسفیان پور 70.000 تومان همینک بخرید
عربی جامع استاد واعظی 290.000 تومان همینک بخرید
نبض زیست

زیست سال سوم

زیست گیاهی

بسته کامل زیست با 5درصد تخفیف

پ

       استاد شعبانی 290،000 تومان

270,000 تومان

170,000 تومان

همینک بخرید
همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

جدول لیست قیمت پکیج های دروس ریاضی – مختص دانش آموزان رشته تجربی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
ریاضی

 (رشته تجربی)

هندسه استاد منتظری 100000 تومان همینک بخرید
مثلثات  20,000 تومان همینک بخرید
مقاطع مخروطی 90000 تومان همینک بخرید
 
همینک بخرید

همینک بخرید

جدول لیست قیمت پکیج های دروس شیمی- مشترک رشته تجربی و ریاضی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
شیمی دکتر شیروانی

شیمی مسائل کنکور

مفاهیم شیمی سوم و چهارم

مفاهیم شیمی دوم و سوم و چهارم

محاسبات سریع کنکور

330,000 تومان

310,000 تومان

480,000 تومان

50000 تومان

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید
همینک بخرید
همینک بخرید
همینک بخرید

همینک بخرید

جدول لیست قیمت پکیج های دروس فیزیک – مشترک رشته تجربی و ریاضی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
فیزیک استاد کامیار
فیزیک سال سوم الکتریسیته ساکن و خازن

فیزیک سال سوم الکتریسیته جاری ،مغناطیس و القای الکترومغناطیس

70,000  تومان

130000 تومان

خرید آنلاین

خرید آنلاین

سینماتیک

دینامیک

نوسان و موج

100,000 تومان

100،000 تومان

60,000 تومان

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

فیزیک پیش دانشگاهی(2) 150,000 تومان همینک بخرید
جدول لیست قیمت پکیج های دروس ریاضی رشته ریاضی فیزیک
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
ریاضی

 (رشته  ریاضی)

معادلات و نامعادلات استاد منتظری 130,000 تومان همینک بخرید
مثلثات  20,000 تومان همینک بخرید
تابع و نمودار شناسی 175,000 تومان همینک بخرید
حد و پیوستگی 150.000 تومان همینک بخرید
مشتق و کاربرد مشتق 160,000 تومان همینک بخرید
مقاطع مخروطی 90000 تومان
هندسه 1 100,000 تومان همینک بخرید
کتاب ریاضیات پایه 40.000 تومان همینک بخرید
جدول لیست قیمت دروس عمومی مشترک بین رشته های ریاضی و تجربی
درس عنوان درس مدرس درس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
زبان انگلیسی کتاب تیک آخر استاد محمودی 20,000 تومان همینک بخرید
زبان جامع کنکور به همراه کتاب تیک آخر و کتاب زبان جامع کنکور استاد محمودی 265,000 تومان همینک بخرید
ادبیات فارسی آرایه های ادبی

(املاء، لغت  و واژگان و قرابت معنایی)
ز
بان فارسی
قرابت معنایی

استاد محسن منتظری 70.000   تومان

330.000 تومان
100000تومان
80000تومان

خرید آنلاین

همینک بخرید
همینک بخرید